Grondwerk

Ook voor grondwerk kunt u bij ons terecht.

Zo nodig schakelen we hiervoor ervaren collega's in, die over de expertise en de machines beschikken om het grondwerk vakkundig en vlot uit te voeren.


Denk bijvoorbeeld aan het graafwerk voor waar bestrating komt, of een vijver, of het afgraven en verwijderen van oude grond om weer vruchtbare grond te kunnen opbrengen voor nieuwe beplanting.


Het afvoeren van het grond of het leveren van zand, mengranulaat of bemeste tuinaarde

regelen wij uiteraard allemaal.


Ook de grondwerkzaamheden/ voorbereidingswerk voor elektrische laadpalen zijn wij specialist in.